Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Ekoway Sp. z o.o. (NIP: 6793122906, REGON: 363742499, KRS:0000602483) z siedzibą w Skawinie, pod adresem: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, adres poczty elektronicznej: biuro.ekoway@gmail.com („EKOWAY”).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz ze strony EKOWAY działającej w domenie: www.ekoway-shop.pl („Strona”), czyli dokonujesz rejestracji na Stronie, kupujesz produkty EKOWAY, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowe.

 2. EKOWAY przetwarza następujące dane osobowe klientów („Klienci”):

  1. przy rejestracji na Stronie: adres e-mail, wybrane hasło;

  2. przy dokonywaniu zamówienia towarów na Stronie: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrane hasło, adres pocztowy, adres do wysyłki oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;

  3. przy korespondencji elektronicznej oraz przy wysyłce newslettera: imię, nazwisko, adres e-mail.

 1. EKOWAY wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług EKOWAY, zarządzania kontem Klienta na Stronie oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala EKOWAY przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 2. EKOWAY wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do EKOWAY, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes EKOWAY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. EKOWAY wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła EKOWAY, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do EKOWAY wiadomości mailowej na adres: biuro.ekoway@gmail.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. EKOWAY wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, EKOWAY nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, EKOWAY może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 5. EKOWAY powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu EKOWAY. EKOWAY udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz EKOWAY. EKOWAY powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu EKOWAY. W przypadku przekazywania danych, EKOWAY zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz EKOWAY.

 6. EKOWAY nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw EKOWAY.

 7. EKOWAY nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 8. EKOWAY przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na EKOWAY przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 9. EKOWAY zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 10. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez EKOWAY.

 11. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 12. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez EKOWAY. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest EKOWAY niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez EKOWAY przetwarzania objętego sprzeciwem. EKOWAY przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez EKOWAY danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są EKOWAY niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez EKOWAY.

 14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 15. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

 16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

 

Polityka plików cookies

 1. EKOWAY nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest EKOWAY.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Klienta Strony (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • zewnętrzne pliki cookies, potrzebne do wyświetlenia Map Google czy Likebox’a Facebooka (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)

 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Oznacza to, że Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności (np. wyświetlenie Map Google) dostępne na Stronie.

 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 3. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Strony oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes EKOWAY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 20 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-01-26
Bardzo szybko i z ogromną starannością zrealizowano wszystkie dotychczasowe zamówienia . Dziękuję. Ewa Barwińska
2021-07-13
Ok
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel